پاورپوینت در مورد خاک -ساختمان خاک -Soil structure-بافت خاک-عوامل ایجاد خاکدانه-

رابطه بافت خاک با بعضی از خصوصیات خاک ارتباط بعضی از خصوصیات خاک با اندازه ذرات معدنی ساختمان خاک( Soil structure) خصوصیاتی از خاک که تحت تاثیر ساختمان خاک است عوامل ایجاد خاکدانه  وزن مخصوص حقیقی وظاهری   Particle and bulk densities  مقایسه وزن مخصوص ظاهری خاکها Soil bulk density •  اندازه گیری وزن مخصوص حقیقی خاکبه   وسایر عناوین و توضیحات و نمودارها و فرمولها ... ...
/ 0 نظر / 39 بازدید