تحقیق بررسی ساده سازی روش تحلیل آسیب پذیری ساختمان های متداول فولادی به کمک روش

تحقیق بررسی ساده سازی روش تحلیل آسیب پذیری ساختمان های متداول فولادی به کمک روش طراحی براساس عملکرد

تحقیق بررسی ساده سازی روش تحلیل آسیب پذیری ساختمان های متداول فولادی به کمک روش طراحی براساس عملکرد

قسمتی از چکیده: یکی از گام های مؤثر در فرآیند بهسازی و مقاوم سازی لرزه ای ساختمان ها، تعیین میزان آسیب پذیری سازه ها به شمار می رود. از آن جا که روش های موجود برای تحلیل آسیب پذیری سازه ها اغلب پیچیده بوده و هیچ محدودیتی برای ساختمان های کوتاه مرتبه، میان مرتبه و بلند مرتبه در آن ها در نظر گرفته...

قیمت : 19,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

/ 0 نظر / 22 بازدید