تحقیق بررسی پلیس امنیت مدار و نقش آن در پیشگیری اجتماعی از جرم

تحقیق بررسی پلیس امنیت مدار و نقش آن در پیشگیری اجتماعی از جرم

تحقیق بررسی پلیس امنیت مدار و نقش آن در پیشگیری اجتماعی از جرم

قسمتی از چکیده: پیشگیری اجتماعی توسط پلیس به عنوان متولی امنیت در جامعه ، با تمرکز پلیس بر روی علل و عوامل اجتماعی مؤثر در وقوع جرم و شناخت آنها جهت درک صحیح از وضعیت محیط اجتماعی برای مبارزه ریشه ای با جرم و ناهنجاری ها حاصل می شود ...

قیمت : 19,800 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

/ 0 نظر / 21 بازدید