پاورپوینت تمرکز زدایی در نظام سلامت اهداف و چارچوب های تحلیل تمرکز زدایی

                  نوع فایل:power point قابل ویرایش:33 اسلاید قابل ویرایش:7 اسلاید انگلیسی   قسمتی از اسلایدها: پاداشها می توانند به صورت   کمک های فنی که با آن بتوان ظرفیت محلی را بالا برد و بر تصمیم گیریها تاثیر گذاشت باشداین کار می تواند با استفاده از آموزشهای خاص و ایجاد مهارتها در مناطقی که قصد داریم اولویت های مرکزی را تقویت کنیم صورت پذیرد.   همچنین ممکن است با استفاده از مکانیسم تشویق ، میزان دستیابی به اهداف برنامه در ...
/ 0 نظر / 27 بازدید