# یشینه_تحقیق

بررسی رابطه بین دینداری اسلامی و ادراک ساکنین از پیامدهای فرهنگی- اجتماعی گردشگر

بررسی رابطه بین دینداری اسلامی و ادراک ساکنین از پیامدهای فرهنگی- اجتماعی گردشگری قسمتی از چکیده: نگرش میزبان بر رضایت بازدیدکننده ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 24 بازدید

ادبیات نظری و پیشینه تحقیقاتی تعاریف و مفاهیم سیاست های ارزیابی عملکرد

ادبیات نظری و پیشینه تحقیقاتی تعاریف و مفاهیم سیاست های ارزیابی عملکرد     ادبیات نظری و پیشینه تحقیقاتی تعاریف و مفاهیم سیاست ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 17 بازدید